Låt kläderna leva

Vi svenskar köper i genomsnitt 13 kilo kläder och textil per person på ett år. Av dessa hamnar 8 kilo i vanliga soporna istället för att återvinnas och återbrukas på olika sätt. Dessutom står konsumtionen av textilier för två till tre procent av svenskarnas utsläpp av växthusgaser.

Den cirkulära garderoben är ett projekt för att öka medvetenheten om klädernas miljöpåverkan och ett sätt att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Välkommen!

Annonser